Wednesday, May 4, 2016

Weather update (4)Weather update (4)
Strong lightning in hill country

කාලගුණය උණුසුම් වුවත් පාසල් කාලසටහන එලෙසමයි

අවුරුදු සමයේ වැඩිම අලෙවි භාණ්‌ඩය විදුලි පංකාවට

Ice rain in Anuradhapura
http://www.dailynews.lk/?q=2016/05/04/local/80682

No comments:

Post a Comment